O nas

Głównym celem działalności statutowej Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku jest prowadzenie doświadczeń polowych i produkcja rolnicza. Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku, jako Stacja Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prowadzi doświadczenia polowe na rzecz Katedr i Zakładów tego Wydziału ( Katedry Agronomii, Katedry Gospodarki Wodnej – Zakładu Łąkarstwa i Melioracji, Zakładu Nawadniania, Zakładu Rekultywacji i Chemii Środowiska, Katedry Gleboznawstwa, Zakładu Meteorologii i Klimatologii i inni). Tematyka prowadzonych doświadczeń  polowych jest bardzo różnorodna i obejmuje prace z zakresu uprawy roli i roślin, nawożenia, nawadniania, produkcji biomasy i roślin energetycznych, wykorzystania popiołów i kompostów w produkcji rolniczej, łąkarstwa, sadownictwa, ogrodnictwa itp. Stacja prowadzi również sad owocowy w którym doświadczenia wykonuje Zakład Nawadniania. Na terenie Stacji znajduje się automatyczna stacja meteorologiczna Zakładu Meteorologii i Klimatologii, mierząca podstawowe wskaźniki pogodowe. Stacja posiada nowy, specjalistyczny sprzęt do prowadzenia doświadczeń, co gwarantuje precyzję, dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac polowych. Również sprzęt rolniczy pracujący na polach Stacji jest nowym, wysokiej klasy sprzętem rolniczym. Fotografie sprzętu znajdują się w Galerii w zakładce: Sprzęt rolniczy RSD w Lipniku.