Historia

Korzenie RSD w Lipniku sięgają 1959 roku, kiedy to przy ówczesnym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Szczecinie powstał Dział Naukowy.  Po reorganizacji placówki w 1993 r. na mocy zarządzenia Rektora (nr 6/93 z dnia 09.03.1993 r.) działalność doświadczalna została wyodrębniona poprzez powołanie RSD w Lipniku. Stacja jest jednostką  wydziałową, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  z siedzibą w Lipniku,  gmina Stargard Szczeciński, oddalona od Szczecina o około 40 km. O potencjale naukowo-badawczym Stacji świadczą m.in. wysokie kwalifikacje jej pracowników, mających merytoryczne oparcie w wielu jednostkach Uczelni, nowoczesne wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz ponad pół wieku zajmowania się doświadczalnictwem rolniczym wielu roślin uprawnych, co zaowocowało dorobkiem naukowym  postaci kilkuset prac magisterskich, doktoranckich i habilitacyjnych.

Pola doświadczalne - widok z drona