Wynajem gruntu pod reklamy zewnętrzne

RSD w Lipniku dysponuje gruntami leżącymi bezpośrednio przy drodze na odcinku Lipnik-Zieleniewo (dawna krajowa 10, obecnie wojewódzka nr 120). Istnieje możliwość ustawiania reklam przenośnych lub zamontowania  na stałe tablic reklamowych.