O nas

Głównym celem działalności statutowej Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku jest prowadzenie doświadczeń polowych i produkcja rolnicza. Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku, jako jednostka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prowadzi doświadczenia polowe na rzecz Katedr i Zakładów tego Wydziału.

Tematyka prowadzonych doświadczeń polowych jest bardzo różnorodna i obejmuje prace z zakresu uprawy roli i roślin, nawożenia, nawadniania, produkcji biomasy i roślin energetycznych, wykorzystania popiołów i kompostów w produkcji rolniczej, łąkarstwa, sadownictwa, ogrodnictwa itp.

Stacja posiada specjalistyczny sprzęt do prowadzenia doświadczeń, co gwarantuje precyzję, dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac polowych. Również sprzęt rolniczy pracujący na polach Stacji jest nowym, wysokiej klasy sprzętem rolniczym.

Stacja użytkuje około 90 hektarów użytków rolnych w tym 55 ha to gruntów ornych.

 mapa z lokalizacją Stacji