Siedziba RSD w Lipniku

Siedzibą Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku jest budynek biurowy, który położony jest na terenie niewielkiego, wiejskiego parku. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się obszerne podwórze gospodarcze.

Siedziba Stacji