Siedziba RSD w Lipniku

Siedzibą Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku jest budynek tzw. bursy studenckiej, który położony jest na terenie niewielkiego, wiejskiego parku. Obok znajduje się obszerne podwórze gospodarcze.

Fot. Budynek bursy studenckiej przy ul. Lipowej 37

Siedziba Stacji